^Юқорига Back to Top
facebook

Мақолалар

Маҳмуд Замахшарийнинг араб тили тараққиётида тутган ўрни


 

Кўҳна Хоразм заминида азалдан жаҳон фани ва маданияти ривожига муносиб ҳисса қўшган кўплаб буюк алломалар етишиб чиққан. Абул Қосим Замахшарий ана шундай улуғ сиймолардан биридир. Алломани чуқур ҳурмат ва меҳр билан “Устоз ул-араб вал-ажам” (Араблар ва ғайри араблар устози), “Фахру Хваразм” (Хоразм фахри) каби шарафли номлар билан атаганлар.

 

Замахшарий раҳимаҳуллоҳ ҳақидаги маълумотлар, асосан, ўрта аср араб манбаларида келтирилади. Отаси унчалик бадавлат бўлмаса-да, саводли, тақводор, диёнатли киши бўлган ва аксар вақтини Қуръон тиловати билан ўтказиб, Замахшардаги бир масжидда имомлик ҳам қилган. Замахшарийнинг онаси ҳам парҳезор аёллардан ҳисобланган.

 

Алломанинг тўлиқ исми Абул Қосим Маҳмуд ибн Умар аз-Замахшарий бўлиб,  ҳижрий 467 йилнинг ражаб ойининг 27 куни (1075 йил 19 март) Хоразмнинг Замахшар қишлоғида таваллуд топди.

 

Оғир иллат туфайли у ёшлигидан чўлоқ бўлиб қолган ва шундан сўнг отаси:  “Энди у оғир меҳнатга ярамайди”, – деб кийим тикувчи устага шогирдликка бермоқчи бўлади. Бироқ ёшлигидан илмга ҳавасманд ўсган Маҳмуд отасидан ўзини мадрасага ўқишга юборишни сўрайди. Ўғлидаги илмга бўлган иштиёқ ва ҳавасни сезган отаси уни мадрасага беради.

 

Замахшарий илм-фаннинг турли соҳалари билан қизиқиб, толиби илмлар орасида истеъдодини намоён қила бошлайди. У мадрасада ўқитиладиган илмларни, айниқса, араб тили ва адабиётини пухта эгаллашга киришади. Ўша даврда илм аҳли орасида қадрланган хаттотлик санъатини ҳам мукаммал эгаллаб, ўз тирикчилигини бироз тузатади. Сўнг талабалик ёшига етгач, билимини янада ошириш мақсадида Бухорога йўл олади ва қолган бутун умрини фақат илм-фанга бағишлашга, асарлар таълиф этишга қарор қилади.

 

Замахшарийнинг ўз даври илмларини тўлиқ эгаллашида, олимлик даражасига етишида, шубҳасиз, устозларининг хизмати бениҳоя катта бўлган. Мана шундай устозлардан бири  тил, луғат ва адабиёт соҳасида машҳур олим Абу Мудар Маҳмуд ибн Жарийр ал-Исфаҳонийдир (1113 йили Марвда вафот этган). Исфаҳоний Хоразмда ҳам бир қанча муддат яшаган.

 

Олим ҳаёти давомида Марв, Нишопур, Исфаҳон, Шом, Бағдод ва Ҳижозда, икки бор Маккада бўлди. Олим бу ерда илмий ишларини давом эттирди, араб тили грамматикаси ва луғататини ҳамда маҳаллий қабилаларнинг лаҳжалари, мақоллари, урф-одатларини чуқур ўрганди, бу минтақа жуғрофиясига оид хилма-хил маълумотларни тўплади.

 

Адиб кўп асарларини Маккада истиқомат қилиганида ёзади. Ўз ҳаётида чуқур из қолдирган Маккада беш йил яшайди. Шу боисдан у Жоруллоҳ (Аллоҳнинг қўшниси) деган шарафли номга муяссар бўлади.

 

Ўз даврининг йирик олими даражасига кўтарилган Замахшарийнинг Хоразмда ҳам, Шарқнинг бошқа кўпгина шаҳарларида ҳам кўпдан-кўп шогирдлари бўлиб, аллома кўп вақтини уларга бағишлар эди.

 

Буюк мутафаккир араб грамматикаси, луғатшунослик, адабиёт, аруз илми, жуғрофия, тафсир, ҳадис ва фиқҳга оид элликдан ортиқ асарлар яратган бўлиб, уларнинг аксарияти бизгача етиб келган.

 

Араб тилшунослиги ва грамматикасининг турли томонларига оид асарлар Замахшарий ижодида салмоқли ўрин эгаллайди. Жумладан, араб тили грамматикасига оид “Ал-Муфассал” (1121 йил) асарини Маккада яшаган пайтида бир ярим йил давомида ёзган. “Ал-Муфассал” араб тили наҳв ва сарфини ўрганишда йирик қўлланма сифатида Шарқда ҳам, Ғарбда ҳам шуҳрат топган асарлардан ҳисобланади. Кўпчилик олимлар илмий қиймати жиҳатидан Замахшарийнинг бу асари таниқли араб тилшуноси Сибавайҳнинг араб грамматикасига оид машҳур китобидан кейин иккинчи ўринда туришини таъкидлаганлар.  “Ал-Муфассал”нинг ихчамлаштирилиб, мухтасар ҳолга келтирилган нусхаси “Ал-Унмузаж”(Намуна) номи билан аталади.

 

Машҳур олимлар, шоирлар, адиблар даврасида доимо пешволардан бири бўлиб, қизғин илмий баҳс-мунозараларда унинг фикри инобатга олинар эди. Қуйида Замахшарий ижодининг маҳсули бўлган асарларининг баъзиларини санаб ўтамиз:

 

1.    “Ал-Муфассал фий санъатил-иъроб” (Флекция санъати ҳақида муфассал китоб);

 

2.    “Ал-қустос” (Аниқ мезон);

 

3.    “Навобиғул-калим” (Нозик иборалар);

 

4.     “Атбоқуз-заҳаб” (Олтин шодалар);

 

5.     “Ал-фоиқ фий ғарийбил-ҳадийс” (Ғариб ҳадислар ҳақида ажойиб асар);

 

6      “Ал-муҳажат бил-масаилин-наҳвийя авил-аҳажий ан-наҳвийя” (Грамматик масалаларга оид жумбоқлар);

 

7.     “Асосул-балағо” (Балоғат асослари);

 

8.     “Ал-унмузаж фин-наҳв” (Грамматик намуналар ҳақида);

 

9.     “Таълимул-мубтадий ва иршодул-муқтадий” (Ибтидога ўргатиш ва  эргашганга йўл кўрсатиш);

 

10.    “Робийъул-аброр ва нусусул-ахёр” (Тақводорлар баҳори ва фозиллар ахбори);

 

11.    “Ар-рисола фий калимати шаҳодат” (Шаҳодат калимаси ҳақида рисола);

 

12.    “Самиймул-аъробийя” (Араб тилининг негизи);

 

13.    “Ал-қасидатул-баудийя” (Чивин ҳақида қасида);

 

14.    “Ал-муъжамул-аробий вал-фарисий” (Арабча-форсча луғат);

 

15.     “Ал-минҳож фил-усул” (Усул (илми)даги тартиботлар);

 

16.    “Ал-муфрад вал-муаллаф фин-наҳв” (Грамматикада бирлик ва кўплик);

 

17.    “Ал-муфрад вал-мураккаб фил-аробийя” (Араб тилида бирлик ва кўплик);

 

18.    “Нузҳатул-мустаънис” (Дўстлар фароғати);

 

19.    “Нукатул-аъроб фий ғорийбил-иъроб” (Қуръоннинг ажойиб ифодасида араблар);

 

20.    “Дийвонур-росаил” (Мактублар ҳақида девон).

 

Замахшарий Маккадан қайтиб келгандан сўнг Хоразмда бир неча йил яшайди ва ҳижрий 538 йилда (1144 йил 14 апрел) вафот этади.

 

 

 

 

Хадичаи Кубро аёл-қизлар ўрта

 

махсус ислом билим юрти 4 курс

 

талабаси Неъматжонова Гўзалой

 

 

Имом Бухорий номидаги Тошкент ислом институти "mumina.uz" расмий веб сайти Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг № 1083 рақамли гувоҳномасига эга | Сайт материаллари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита Экспертиза бўлими текшируви ва хулосаси асосида сайтга жойлаштирилади | Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда манзилимиз кўрсатилиши шарт!