^Юқорига Back to Top
facebook

Мақолалар

Бу қаламга фалакдин офаринлар ёғилсин!

 

Бугун ўзбек адабий тилининг асосчиси, Ҳусайн Бойқаро томонидан ҳақ билан сўзлашнинг қаҳарамони дея улуғланган Алишер Навоий бобомизнинг таваллуд кунидир! Давлатшоҳ Самарқандий бобомиз ҳақида шундай деганлар: “Бу улуғ амир дину давлат ҳомийси, шариат ва миллатнинг пушти паноҳидир” .

 

Навоий болалигиданоқ ўткир зеҳнли, шеъриятга муҳаббатли бўлиб, 4-5 ёшида Фаридуддин Атторнинг “Мантиқут тайр” асарини ёд олади. 10-12 ёшида машҳур шоир сифатида танилиб, Лутфийнинг эътирофига сазовор бўлади.

 

Навоий шеъриятининг асосий мавзуси нафс тарбияси бўлиб, хусусан, Фарҳод тимсолида комил инсон сиймосини тасвирлади. Навоий Ҳусайн Бойқаро давлатида вазир сифатида фаолият олиб бориб, юрт ва халқ учун хизмат қилди. У ўз ҳисобидан масжид-мадрасалар, работу кўприклар қурдирди. Одамлар турк тилига паст назар билан қараган, унда катта асарлар ёзиб бўлмайди, деб юрган пайтда бу тилда жуда кўплаб назмий ва насрий асарлар яратди. “Муҳокаматул луғатайн” асарида турк тилининг форс тилидан кам эмаслигини далиллар билан исботлаб берди. Бу ҳақда Навоий шундай ёзади:

 

Чу мен назм аро тортиб алам,

 

Айладим ул мамлакатни як қалам.

 

Олиб мен тати фармонимга онсон,

 

Черик чекмай Хитодин то Хуросон.

 

1483 йил Навоий турк шеъриятида илк бор хамса ёзишга киришди. Низомий “Хамса”сини 28 йил, Деҳлавий 16 йил, Жомий 6 йилда битган эди. Навоий эса икки йилда ёзиб тугатди. 51 минг мисрадан иборат достон нафақат ҳажми, балки маъно моҳияти билан ҳам турк шеъриятининг гултожига айланди. Устози Жомий унга қуйидагича баҳо берди: “Бу қаламга фалакдин офаринлар ёғилсинки, бу қалам форсий тил эгаларига, форсча назм жавҳарини терувчиларга раҳм қилди. Агар у ҳам форсийда ёзилганида, бошқаларга сўз айтишга мажол қолмасди. Унинг мўъжизали шеъри олдида Низомий ким бўларди, Хисрав ким!!!”.

 

Захириддин Муҳаммад Бобур айтганидек: “Турк назмида ҳеч ким онча кўп ва хўп куйламаганди”. Навоий ўз ижоди ҳақида “Муҳокаматул луғатайн” асарида шундай дейди: “Умидим ул дур ва хаёлимға андоғ келурки, сўзим мартабаси авждин қуйи иммагай”.

 

Сўзимни бобомиз ҳақидаги замондош шоиримиз сўзи билан якунлайман:

 

Жаҳонки муқаддас нени кўрибди,

 

Барига онасан, эй қодир ҳаёт.

 

Асрлар қаъридан тик боқиб турибди,

 

Нурли бу юзларга бу нуроний зот.

 

 

 

Шу буюк ўғлингни ардоқлаб дилдан,

 

Халқ, таъзим этсанг, кўп арзигай тамом.

 

Унинг номи билан бирга битилган,

 

Дунё дафтарига ўзбек деган ном.

 

 

 

Бойқаро ирғишлаб истак отида,

 

Жаҳонга боққанда мисли бола шер.

 

Ҳирот дарвозасин бир қанотида,

 

Шеърий лашкарларни тузди Алишер.

 

 

 

Тингла бугун сенга нидо қиламан,

 

Эй йироқ Ҳиротда маскан топган эр.

 

Огоҳ бўл, Алишер сен ушбу гапдан

 

Бугун набирангнинг бири Алишер.

 

 

 

 

 

 

Тошкент ислом институти 1-курс талабаси

 

Расулов Боборавшан

 

 

Имом Бухорий номидаги Тошкент ислом институти "mumina.uz" расмий веб сайти Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг № 1083 рақамли гувоҳномасига эга | Сайт материаллари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита Экспертиза бўлими текшируви ва хулосаси асосида сайтга жойлаштирилади | Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда манзилимиз кўрсатилиши шарт!