^Юқорига Back to Top
facebook

Мақолалар

Миссионерлик келтириб чиқарадиган офатлар

  Кишилик жамияти ривожига кучли таъсир кўрсатадиган ижтимоий омиллардан бири диндир. Диннинг яратувчилик ва       бунёдкорлик, уюштирувчилик ва йўналтирувчилик салоҳиятидан фойдаланилганда у жамият ривожи, инсон камолотига хизмат қилади. Айни пайтда тарих диндан ғаразли мақсадларда фойдаланиш, ундаги ғояларни вайронкорлик руҳида талқин этиш одамлар бошига кўплаб кулфатлар келтирганини кўрсатади. Замонавий воқелик диндан нопок мақсадлар йулида фой­даланиш ўта нозик ва хатарли тус олаётганидан гувоҳлик беради. Турли кўринишда намоён бўлаётган миссионерлик ҳаракатлари бунга мисолдир.

Миссионерлик ҳақида сўз борар экан, аввало, ушбу тушунчанинг луғавий ва истилоҳий маъноларини билиб олиш муҳим аҳамиятга эга. Лотин тилидаги «миссио» сўзи «юбориш», «вазифа топшириш», миссионер эса "вазифани бажарувчи" деган маъноларни англатади. Мис­сионерлик белгиланган вазифаларни ҳал қилишга қаратилган назарий ва амалий фаолият мажмуини билдиради.

 

Миллат ва жамиятни диний асосда бўлиб ташлашга қаратилган миссионерлик ҳаракатлари узоқ тарихга эга. Глобаллашув шароитида у янгича шаклу шамойил ва кенг миқёс касб этиб, жамиятдаги барқарорлик ва тараққиётга таҳдид солмоқда. Миссионерликни амалга оширишда тиббиёт ва таълим-тарбия соҳасидаги фао­лият, хайрия ёрдамлари кўрсатиш, уйма-уй тарғибот олиб бориш, маҳаллий тилларда ўзга динни тарғиб қилувчи адабиётларни тарқатиш, газета ва журналлар, радио ва теледастурлар, кино ва интернет тармоқлари каби воситалардан кенг фойдаланилмоқда. Шу билан бирга, миссионерликнинг бугунги вазиятга мослашган ҳолда такомиллашиб бораётгани, аҳолининг турли қатламлари, жумладан, болалар, ёшлар, аёллар, пенсионерлар ва ногиронлар орасида тарғибот ишларини олиб боришга уринишлар кўп учраётганини таъкидлаш жоиз.

 

Миссионерлик миллий бирлик ва жамият барқарорлигига таҳдид солаётган экан, унга қарши кураш, олдини олишга қаратилган ишларни тизимли ташкил этиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади. Бунинг учун мамлакатимизда етарли ҳуқуқий асослар яратилган. Шундан келиб чиқиб, миссионерликнинг ол­дини олишнинг ҳуқуқий асослари ҳамда бу жараёнда диний маърифат ва бағрикенглик маданиятининг ўрни ва аҳамияти масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратиш зарур.

 

Замонавий миссионерликни белгиланган мақсадларнинг моҳиятидан келиб чиқиб, шартли равишда икки гуруҳга бўлиш мумкин. Биринчи гуруҳга миссионерликни ўзига хос бизнесга, шахсий бойиш манбаига айлантирган ташкилотлар киради. Бундай ташкилотлар асосчилари эътиқод қилувчилар сонини купайтириб, уларнинг мулки ва бойлигига эгалик қилиш ҳисобига ўзларининг молиявий имкониятларини яхшилаш ва кенгайтиришдек максадларни кўзлайдилар. Замонавий секталарнинг кўпчилигини айнан шундай гуруҳлар ташкил этади.

 

Иккинчи гуруҳга миссионерликдан сиёсий қурол сифатида фойдаланаётган ташкилот ва уюшмалар киради. Бундай гуруҳлар ортида муайян ҳудудларга нисбатан ўзининг аниқ геосиёсий режаларига эга давлатлар ва сиёсий кучлар туриши ҳеч кимга сир эмас.

 

Миссионерларнинг бугунги кундаги фаолияти бирор минтақа, бирорта давлат бундай таҳдиддан холи эмаслигини кўрсатади. Бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун эса миссионерликнинг моҳиятини тўғри ва чуқур англаш, уни бартараф этиш йулида мақсадли, тизимли ва тадрижий фаолият олиб бориш зарур.

 

 

Сардорхўжа Расулхўжаев

 

Тошкент ислом институти 1-курс талабаси

 

 

 

 

Имом Бухорий номидаги Тошкент ислом институти "mumina.uz" расмий веб сайти Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг № 1083 рақамли гувоҳномасига эга | Сайт материаллари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита Экспертиза бўлими текшируви ва хулосаси асосида сайтга жойлаштирилади | Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда манзилимиз кўрсатилиши шарт!