^Юқорига Back to Top
facebook

Мақолалар

Ёш авлодни комил инсон этиб тарбиялашда Нақшбандия тариқатининг аҳамияти

Баҳоуддин Нақшбанд номи билан шуҳрат қозонган ушбу олимнинг тўлиқ исми Муҳаммад ибн Муҳаммад Фазл Бухорий бўлиб, ҳижрий 718 (милодий 1318) йилда Бухоро шаҳри яқинидаги Кўшки Ҳиндувон (Қасри орифон) қишлоғида туғилганлар. Ота касби кимхоббофлик билан шуғулланганликлари сабабли Нақшбанд номи билан аталганлар. Муҳаммаднинг бобоси тариқат аҳли билан яқин муносабатда бўлгани учун у зотда тасаввуф илмига қизиқиш болаликдан пайдо бўлади ва шу йўлда тарбия топадилар.

Муҳаммад ибн Муҳаммад тариқатга оид илк сабоқларни Шайх Ҳожа Муҳаммад Бобойи Самосий ва Саййид Амир Кулолдан оладилар. Аммо Баҳоуддин Ҳожа Абдулхолиқ Ғиждувонийни ўзларига устоз билиб, у зотнинг йўлини қабул қиладилар.

Баҳоуддин Нақшбанд ҳақидаги “Мақолот”да у зотнинг Саййид Кулол билан бир қаторда Ориф Деккироний, Қусам Шайх ва Халил оталардан ҳам тасаввуф таълимоти бўйича сабоқ олганликлари қайд қилинган.

Муҳаммад ибн Муҳаммад Фазл Бухорий икки марта ҳаж қиладилар. Ҳаж сафаридан Бухорога қайтгач, бутун умрини шу ерда ўтказадилар. Амир Кулолнинг васиятига кўра, унинг давомчиси бўлиб қоладилар. Баҳоуддин Нақшбанд ҳижрий 791 (милодий 1389) йилда вафот этадилар ва Қасри орифон қишлоғида дафн этиладилар.

Баҳоуддин Нақшбанд ваъз ва панд-насиҳатларни ўз ичига олган “Ҳаётнома” номли шеърий тўплам ва тасаввуфга оид “Далилул-ошиқин” номли китоб ёзганлар. Бироқ мазкур асарлар бугунги кунда топилмаган.

Баҳоуддин Нақшбанд Нақшбандия тариқатининг асосчисидирлар. Баҳоуддин Нақшбанд таълимоти у зотнинг ҳаётлик чоғларидаёқ Мовароуннаҳрда фақат шаҳар ҳунармандлари орасидагина эмас, балки кўчманчи туркий қабилалар орасида ҳам кенг тарқалган эди.

Нақшбандия тариқати Ислом динидаги суннийлик йўналиши ғояларига асосланган бўлиб, унинг силсиласи бир томондан Абу Бакр Сиддиқ розияллоҳу анҳу, иккинчи томондан Али ибн Абу Толиб розияллоҳу анҳуга бориб тақаладиган 12 тариқатнинг бири саналади. Бу силсила “Силсилатуз-заҳаб” (“Олтин силсила”) деб номланади.

Тариқат маънавий жиҳатдан Абу Бакр розияллоҳу анҳу, жисмоний жиҳатдан эса Али ибн Абу Толиб розияллоҳу анҳу орқали Пайғамбаримиз Муҳаммад алайҳиссалом суннатлари, ҳаёт йўллари асосида шаклланган.

Нақшбандия тариқатининг бошқа тариқатлардан фарқи, аввало, Нақшбандия ҳалол меҳнат қилиш орқали кун кечириш ғоясини тарғиб қилади. Баҳоуддин Нақшбанд томонидан илгари сурилган “Дил ба ёру, даст ба кор” (Дил Ёрда, қўл меҳнатда) шиори фикримизнинг ёрқин исботидир. Шунинг учун ҳам Нақшбандия сулукига кирган кишилар меҳнат қилиш эвазига ҳаёт кечирар эдилар.

Туну кун тоат-ибодат билан шуғулланиб, оила, жамият юмушларини тарк этиш эмас, балки оилани фаровон, мамлакатни обод этиш йўлида меҳнат қилиш талаб этилар эди. Ушбу талаб ҳадисларда ҳам кенг баён қилинган. Баҳоуддин Нақшбанднинг ўзлари ҳам оддий инсон бўлиб, меҳнат қилиш эвазига кун кечирганлар.

Нақшбандия тариқатининг бошқаларидан яна бир фарқи шу эдики, бошқа тариқатларнинг вакиллари пир олдига йиғилиб, “Зикри алония”ни амалга оширардилар, яъни овоз чиқариб зикр қилсалар, Нақшбандия тариқатининг вакиллари “Зикри хуфия”ни амалга оширганлар, яъни улар томонидан Аллоҳга қилинаётган тоат-ибодат овоз чиқармасдан бажарилар эди. “Зикри алония”нинг моҳиятига кўра,  Аллоҳ исми ёки “Ла илаҳа иллаллоҳ” калимаси бор овозда айтилган.

“Зикри хуфия” амалини бажариш вақтида эса муридлар бир жойга тўпланишлари шарт эмас, ҳар ким ўз уйида тинч, осуда, шовқин-суронсиз, Аллоҳнинг исми ва муқаддас сўзларни дилда ёд этиб, кундузлари ўз иши билан машғул бўлаверади. “Зикри хуфия” амалини Ҳожа Баҳовуддин Нақшбандий, юқорида қайд этиб ўтилганидек, Абдулхолиқ Ғиждувонийдан ўрганганлар. Абдураҳмон Жомий ва Алишер Навоийлар ҳам шу тариқат вакиллари ҳисобланганлар.

Учинчи фарқ шундан иборат эдики, Нақшбандия тариқатидаги авлиёларнинг бошқа баъзи авлиёлардек, кароматга эришиш асосий мақсадлари бўлмаган. Ҳар бир муриднинг Аллоҳга етишиши учун маънавий ва руҳий покланиш мақсади йўлида унинг ҳар қандай бидъатга қарши курашиши талаб этилган.

Авлиёлик куч-қувватини эса фақат эзгу ишлар: илм-маърифатни ривожлантириш, шунингдек, халқнинг маънавий жиҳатдан покланишини таъминлаш йўлида ҳар қандай зулмга қарши курашишга сарфлаган.

Ушбу тариқат вакиллари шу каби эзгу амаллари билан халқ орасида бевосита обрў қозонган. Буни биз “Мақомати Ҳожа Нақшбанд” асарида баён этилган воқеалар ва Ҳожа Баҳовуддин Нақшбандий томонидан ифода этилган ҳикоялар мазмунидан ҳам англашимиз мумкин. Хусусан, Баҳоуддин Нақшбанд исломнинг моҳиятини қуйидагича ёритган эдилар: “Мусулмонлик – ҳукмларга бўйсуниш, тақвога риоя қилиш, амалларни сидқидилдан бажаришга интилиш ва бекорчиликдан узоқ бўлишдир.

Буларнинг ҳаммаси нур ва раҳмат ҳамда валийлик даражасига етишиш воситасидир. Авлиёларнинг азиз манзили ва мақомларига мана шу сифат ва парвариш орқали етилади”. Ушбу фикрнинг мантиқий давоми сифатида ўз тариқатининг мақсадини яна шундай баён этадилар: “Бизнинг тариқатимиз хилват дар анжуман, яъни жамоат ичида бўлиб туриб, қалб Аллоҳни зикр қилиши, У билан холи қолишидир”.

Демак, Баҳоуддин Нақшбанд инсон баркамол бўлиши учун, аввало, иймонли, динга амал қилувчи одоб соҳиби бўлиши шарт. Ҳар бир мақомнинг ўз одоби бўлганидек, Нақшбандия тариқатининг ҳам ўз одоб талаблари бор. “Инсон одоб-ахлоқ ила улуғ даражаларга эришади. Одобни сақлаш – муҳаббат самараси, муҳаббат дарахти, муҳаббат уруғи ҳамдир”.

Бу ҳикматлардан кўриниб турибдики, Нақшбандия тариқати одоб-ахлоқ тариқати, чунки бу тариқат айнан инсоннинг маънавий-ахлоқий камол топиши унинг одоб-ахлоқ талаблари моҳиятини англаши, ушбу қоидаларга амал қилишига боғлиқдир. Буни биз Баҳоуддин Нақшбанднинг маънавий-ахлоқий қиёфасидан ҳам билсак бўлади.

“Мақомати Ҳожа Нақшбанд” асарида шундай дейилади: “Уларнинг ахлоқларидан бир шингили шуки, агар улар бирор дўстнинг уйига бориб қолсалар, уларнинг барча фарзандлари ва яқинларининг ҳамда хизматкорларининг аҳволини сўрар ва ҳар бирининг кўнглини бирор йўл билан топар эдилар. Дўст-ҳамсоялардан ҳамиша рози ва хушнуд бўлардилар. Уларнинг бу лутфи ҳар бир кишини тўғри йўлга чорловчи эди”.

Нақшбандия тариқати асосида ҳар бир инсоннинг ҳалол бўлиши, ўз меҳнати билан ҳаёт кечириши кераклиги, сабр-қаноатли бўлиши, камтар, самимий бўлиши, иймон ва эътиқодини мустаҳкам тутиши, дилда Аллоҳни зикр қилиб, амалда халқ билан бирга бўлиш каби олийжаноб хислатларни мужассам этади.

Нақшбандия тариқати кишиларни меҳр-оқибат, самимийлик, ҳалоллик, меҳнатсеварлик, ростгўйлик, сабр-қаноатга эга бўлиш сари йўллар экан, уларда ёмон иллатлар: ҳалол бўлмаган ишлар, яъни ўғирлик, хасислик, ёлғончилик, фирибгарлик, таъмагирлик, бойликка ҳирс қўйиш кабиларни қоралайди.

Буни биз Хожа Баҳоуддин Нақшбанднинг қуйидаги фикрларидан ҳам билсак бўлади: “Шамга ўхшагин, токи ҳаммага равшанлик бағишла, ўзинг эса қоронғуда бўл”, “Ҳою ҳавас ва нафс аҳллари тутган ишлар асосининг барчаси залолат (адашув)дан иборатдир. Ишларда ниятни тўғри қилиш энг муҳим нарсадир”, “Ким Ҳақ субҳанаҳу ва таоло инояти билан ўз нафсининг ёмонлигини таниган, унинг ҳийла-найрангини англаган бўлса, бундай қилиш унга осон бўлади. Бу йўлдан юрувчиларда ўзгаларнинг гуноҳини ҳам ўзларидан деб билиш ҳоллари кўп бўлади”.

Бу ҳикматларда комил инсонни тарбиялаш услублари ҳам баён этилган. Нақшбандия тариқати икки муҳим тариқат: Абдулхолиқ Ғиждувоний ҳамда Аҳмад Яссавийларнинг йўлини бирлаштирди ва ҳаётга татбиқ этди.

Демак, Нақшбандия тариқатининг асосини инсоннинг ҳам руҳан, ҳам жисмонан покланиши ташкил этиб, бу жараён ҳозирги даврда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. Бугунги кунда ёш авлодни комил инсон этиб тарбиялашда Нақшбандия тариқатининг ахлоқий тизими, йўл ва усуллари қўл келади.

Зеро, ақлий, ахлоқий, жисмоний камол топган шахсни шакллантиришда мазкур тариқат ғоялари муҳим омил бўлиб хизмат қилади.Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Нақшбандия тариқати Қуръони карим ва ҳадиси шарифларни тўғри тушуниб, уларга амал қилишда муҳим кўприк вазифасини ўтайди.

Шу боис ёш авлодда маънавий-ахлоқий хислатларни тарбиялашда катта кўмак беради. Уларни бекорчиликдан, ёшлик бебошликларидан, хусусан, турли йўлларга эргашиб кетиш каби разил иллатлардан тўсиб, ҳимоя қилиб туради. Зеро, қалби Аллоҳга боғланган, Уни зикр қилган, амали, одоби гўзал бўлган ҳар бир ўғил-қиздан фақат яхшилик чиқади.

 

 ТИИ “Тиллар” кафедраси мудири

 Фахриддин Муҳаммад Носир

 

 

Имом Бухорий номидаги Тошкент ислом институти "mumina.uz" расмий веб сайти Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг № 1083 рақамли гувоҳномасига эга | Сайт материаллари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита Экспертиза бўлими текшируви ва хулосаси асосида сайтга жойлаштирилади | Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда манзилимиз кўрсатилиши шарт!